LOGOWANIE

Kwalifikacja A68 - PRÓBNY

(Obsługa klienta w jednostkach administracji)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A68 - PRÓBNY ':

- Centralne miejsce w strukturze organizacyjnej samorządu terytorialnego zajmuje rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa. Rada gminy to organ, który ........
- Po otrzymaniu informacji i ich selekcji, należy informacje użyteczne skierować do ........
- Spółka z o.o. "Karo", zajmująca się produkcją tablic szkolnych, otrzymała fakturę VAT nr 15/2005 od Sp. z o.o. "Błysk" za wywóz śmieci. Faktura ta jest dowodem księgowym ........
- Art. 143. Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka dochodzić mogą roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ojcostwa."

Z zamieszczonego fragmentu artykułu 143 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że dziecko i matka mogą dochodzić ........
- Z przedstawionego niżej protokołu wynika, że kontroli magazynów dokonali ........
- Temperatura w pomieszczeniach biurowych nie może być niższa niż ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: