LOGOWANIE

Kwalifikacja MG11 - PAŹDZIERNIK 2013

(Eksploatacja złóż podziemnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG11 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Stalowe człony płytowe połączone ze sobą przegubowo, tworzące rodzaj taśmy są elementem przenośnika ........
- Kolejną operacją cyklu drążenia wyrobiska górniczego po wykonaniu obrywki przodka jest ........
- Ociosy wyrobisk powinny być odchylone na zewnątrz o kąt co najmniej ........
- Stosowanie systemu eksploatacji o nie wyrównanej linii frontu oraz wybieranie pokładu dwuskrzydłowe zwiększa możliwość wystąpienia zagrożenia ........
- Złoże węgla kamiennego poprzecinane uskokami o trudnych warunkach stropowych nie pozwalających na stosowanie systemu o długiej linii frontu, należy wybierać systemem ........
- Przedstawione na rysunku urządzenie służy do ........
- Minimalna prędkość prądu powietrza w wyrobiskach przewietrzanych z użyciem lutniociągu w polach niemetanowych i I kategorii zagrożenia metanowego powinna wynosić ........
- Anemometr stosowany jest do pomiaru ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO