LOGOWANIE

Kwalifikacja MG11 - PAŹDZIERNIK 2016

(Eksploatacja złóż podziemnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG11 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Rysunek przedstawia sposób udostępnienia złoża za pomocą ........
- Niewykorzystany materiał wybuchowy górnik strzałowy powinien ........
- Podczas zabudowy odrzwi obudowy łukowej podatnej używa się ........
- Informacja "Poziom hałasu na stanowisku pracy przekroczony o 1,5 dB" nakazuje ........
- Transport urobku z dołu kopalni na powierzchnię nie odbywa się ........
- Przed rozpoczęciem pracy na zmianie, obsługujący powinien sprawdzić stan podwozia gąsienicowego, stan noży urabiających oraz stan podawarki. Czynności te dotyczą obsługi ........
- Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu kopalnianym nie może przekraczać ........
- Na schemacie zabezpieczenia ściany symbolem CT oznacza się czujnik ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO