LOGOWANIE

Kwalifikacja MG11 - WRZESIEŃ 2014

(Eksploatacja złóż podziemnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG11 - WRZESIEŃ 2014':

- Jak nazywa się podziemne wyrobisko górnicze wyposażone w trakcie drążenia w pomost wiszący iładowarkę chwytakową? ........
- Kolejną czynnością cyklu drążenia chodnika kombajnem po urabianiu jest ........
- Minerałem rudy miedzi jest ........
- Metodą odprężenia pokładu tąpiącegonie jest ........
- Na rysunku przedstawiony jest system eksploatacji złoża miedzi komorowo-filarowy ........
- Na rysunku przedstawiona jest praca ładowarki ........
- Na przedstawionym rysunku wyrobisko ślepe przewietrzane jest ........
- Ociosy wyrobisk powinny być odchylone na zewnątrz o kąt co najmniej ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO