LOGOWANIE

Kwalifikacja MG17 - PAŹDZIERNIK 2016

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG17 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Do łączenia tłoków z korbowodami w silnikach i pompach stosuje się połączenie ........
- Nowe zawory silnika spalinowego przed montażem w głowicy należy ........
- Montaż maszyny z silnikiem elektrycznym zasilanym napięciem sieciowym wynoszącym 230 V można wykonać ........
- Rysunek przedstawia ........
- Na przedstawionym wykresie zużycia części maszyn przedział "I" dotyczy okresu ........
- Naprawa uszkodzonego gwintu w otworze korpusu maszyny polega na ........
- Przedstawioną na rysunku podkładkę stosuje się w celu ........
- Ocena poprawności montażu paska zębatego w przekładni pasowej powinna uwzględniać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: