LOGOWANIE

Kwalifikacja MG17 - STYCZEŃ 2016

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG17 - STYCZEŃ 2016':

- Montaż łożyska tocznego na wale metodą skurczową przeprowadza się poprzez ........
- Stalowe koło zębate, które w wyniku szlifowania w uchwycie elektromagnetycznym zostało namagnesowane, należy przed montażem ........
- Na rysunku przedstawiono operację ........
- Zużycie mechaniczne maszyn następuje głównie na skutek ........
- Którą z czynności należy wykonać przed każdorazowym podłączaniem sprężarki tłokowej z silnikiem elektrycznym? ........
- Do smarowania gumowych elementów uszczelniających wykorzystuje się smar ........
- Konserwacja zamontowanego pasa klinowego obejmuje jego demontaż, montaż oraz ........
- W jakim przedziale może zmieniać się ciśnienie na wyjściu naprawionej sprężarki, jeżeli zgodnie z dokumentacją, powinno ono wynosić 2 bar ±5%? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: