LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 62551 - Podzespołem konstrukcyjnym służącym do przekazywania energii ruchu obrotowego między wałami, bez ...
 • Pytanie nr 62552 - Otwór przedstawiony na rysunku jest częścią połączenia
 • Pytanie nr 62553 - Która obróbka wchodzi w zakres dopasowywania części maszyn w trakcie montażu i jest wykonywana w ...
 • Pytanie nr 62554 - Tuleję pełniącą rolę łożyska ślizgowego po wtłoczeniu do otworu w korpusie maszyny należy
 • Pytanie nr 62555 - Montaż łożyska tocznego na wale metodą skurczową przeprowadza się poprzez
 • Pytanie nr 62556 - Klucz dynamometryczny stosuje się do
 • Pytanie nr 62557 - Który klucz trzpieniowy stosuje się w celu dokręcania śruby pokazanej na rysunku?
 • Pytanie nr 62558 - Szczypce przedstawione na fotografii stosuje się do
 • Pytanie nr 62559 - Na rysunku przedstawiono przyrząd ze sworzniem prowadzącym, stosowany do
 • Pytanie nr 62560 - Stalowe koło zębate, które w wyniku szlifowania w uchwycie elektromagnetycznym zostało namagnesow...
 • Pytanie nr 62561 - Na zdjęciu przedstawiono szczęki imadła do mocowania
 • Pytanie nr 62562 - Na rysunku przedstawiono operację montażu poprzez
 • Pytanie nr 62563 - Na rysunku przedstawiono operację
 • Pytanie nr 62564 - Podczas wkręcania nowej śruby do nagwintowanego otworu w korpusie maszyny, zauważono, że pierwsze...
 • Pytanie nr 62565 - Na rysunku przedstawiono operację
 • Pytanie nr 62566 - Po osadzeniu pierścieni na tłoku (np. silnika spalinowego), należy
 • Pytanie nr 62567 - Gumowe pierścienie uszczelniające tłok siłownika, przed montażem należy
 • Pytanie nr 62568 - Do pomiaru luzu międzyzębnego zamontowanych kół zębatych stosuje się
 • Pytanie nr 62569 - Przedstawione na zdjęciu narzędzie stosuje się do
 • Pytanie nr 62570 - Zużycie mechaniczne maszyn następuje głównie na skutek
 • Pytanie nr 62571 - Starzenie ekonomiczne (moralne) urządzeń jest związane z
 • Pytanie nr 62572 - Racjonalna eksploatacja maszyny polega na
 • Pytanie nr 62573 - Przyczyną bardzo szybkiego zużycia łożyska walcowo-stożkowego może być
 • Pytanie nr 62574 - Na brak wymaganej kompresji w cylindrze silnika spalinowego nie wpływa
 • Pytanie nr 62575 - Którą z czynności należy wykonać przed każdorazowym podłączaniem sprężarki tłokowej z silnikiem e...
 • Pytanie nr 62576 - Która z czynnościnie zalicza się do grupy czynności konserwacyjnych urządzenia?
 • Pytanie nr 62577 - Częścią przedstawioną na zdjęciu jest
 • Pytanie nr 62578 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 62579 - Przyrząd przedstawiony na zdjęciu stosuje się do
 • Pytanie nr 62580 - Do smarowania gumowych elementów uszczelniających wykorzystuje się smar
 • Pytanie nr 62581 - Do demontażu elementu przedstawionego na zdjęciu stosuje się
 • Pytanie nr 62582 - Naprawa zużytych cylindrów silnikowych, po wykonaniu pomiarów i określeniu średnicy, przebiega w ...
 • Pytanie nr 62583 - Napawanie można stosować do naprawy
 • Pytanie nr 62584 - Zasadniczą czynnością konserwacyjną sprężarki tłokowej jest sprawdzenie
 • Pytanie nr 62585 - Konserwacja zamontowanego pasa klinowego obejmuje jego demontaż, montaż oraz
 • Pytanie nr 62586 - Instalując po naprawie maszynę zasilaną napięciem 230 V, należy zwrócić uwagę, czy metalowy korpu...
 • Pytanie nr 62587 - W celu szybkiego sprawdzenia prędkości obrotowej wrzeciona tokarki po jej remoncie najbezpiecznie...
 • Pytanie nr 62588 - Przed próbnym uruchomieniem instalacji hydraulicznej po naprawie, należy
 • Pytanie nr 62589 - Zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową wydajność pompy hydraulicznej powinna wynosić 20 l/s. J...
 • Pytanie nr 62590 - W jakim przedziale może zmieniać się ciśnienie na wyjściu naprawionej sprężarki, jeżeli zgodnie z...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ