LOGOWANIE

Kwalifikacja TG4 - CZERWIEC 2017

(Produkcja wyrobów cukierniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG4 - CZERWIEC 2017':

- Wyróżnikiem oceny organoleptycznej cukru podczas dostawy do magazynu jest jego ........
- Zgodnie z procedurami zapewnienia jakości zdrowotnej żywności w magazynie surowców można przechowywać ........
- Zamieszczony fragment instrukcji technologicznej dotyczy produkcji ........
- Przygotowanie mleka do produkcji lodów mlecznych polega na jego ........
- Urządzenie przedstawione na ilustracji służy do ........
- Wskaż nazwę czynności technologicznej oznaczonejX we fragmencie uproszczonego schematutechnologicznego produkcji sernika wiedeńskiego. ........
- Jak nazywa się sprzęt służący do dekoracji ciast i tortów przedstawiony na ilustracji? ........
- Który parametr służy do monitorowania jakości zdrowotnej wyrobów gotowych przechowywanych w magazynie? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: