LOGOWANIE

Kwalifikacja TG4 - STYCZEŃ 2019

(Produkcja wyrobów cukierniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG4 - STYCZEŃ 2019':

- Masło i margarynę należy dostarczyć do zakładu cukierniczego w temperaturze ........
- Z magazynu pobrano zbyt dużą liczbę jaj. Dokumentem potwierdzającym ich zwrot jest ........
- Który wyrób sporządza się z ciasta obgotowywanego? ........
- Którego etapu oznaczonego znakiem X brakuje w przedstawionym schemacie produkcji ciasta francuskiego? ........
- Do zestalenia sernika na zimno należy użyć ........
- Podczas produkcji rogalików pinolowych do rozdrabniania orzechów należy zastosować ........
- Elementy dekoracyjne z karmelu wykonuje się metodą ........
- Babkę piaskową należy przechowywać przy wilgotności względnej nie wyższej niż 75% i maksymalnej temperaturze ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: