LOGOWANIE

Kwalifikacja T6 - STYCZEŃ 2020

(Sporządzanie potraw i napojów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja T6 - STYCZEŃ 2020':

- Na której ilustracji przedstawiono bazylię? ........
- Środkiem spożywczym pochodzenia mineralnego jest ........
- W magazynie artykułów suchych należy umieścić ........
- Fizyczną metodą utrwalania żywności jest ........
- Który magazyn należy wyposażyć w urządzenie chłodnicze przedstawione na ilustracji? ........
- Do ciasta na 4 porcje potrawy należy użyć 170 g mąki. Ile mąki należy odważyć do sporządzenia ciasta na 40 porcji potrawy? ........
- Którą technikę obróbki cieplnej należy stosować do sporządzenia "ryby po polsku"? ........
- Przedstawiony na ilustracji półprodukt należy użyć do sporządzenia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: