LOGOWANIE

Kwalifikacja TG16 - STYCZEŃ 2023

(Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG16 - STYCZEŃ 2023':

- Przedstawione w tabeli zmiany zachodzące w organizmie człowieka są objawami ........
- Który zestaw kolacyjny został zaplanowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci w wieku szkolnym? ........
- Ile wynosi wartość energetyczna 2 kostek czekolady o łącznej masie 12 g, jeżeli 100 g czekolady dostarcza 500 kcal? ........
- Niskie spożycie żelaza zwiększa w organizmie człowieka głównie ryzyko wystąpienia ........
- Listę oferowanych potraw w standardowej karcie menu restauracji należy rozpocząć od potraw z grupy ........
- Do zakładów gastronomicznych typu żywieniowego należą ........
- Korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli, oblicz cenę gastronomiczną netto posiłków dla czterech osób za dwutygodniowy pobyt, jeżeli marża gastronomiczna wynosi 200%. ........
- Sprzętu przedstawionego na ilustracji należy użyć do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: TG.16-SG-23.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: