LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT2 - CZERWIEC 2011

(Przygotowanie i wydawanie dań)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT2 - CZERWIEC 2011':

- Tartinka to ........
- Na podstawie danych przedstawionych na diagramie określ, które z wymienionych warzyw kapustnych jest najlepszym źródłem witaminy C ........
- Do kasz gruboziarnistych zalicza się ........
- Kucharz smażył polędwicę wołową po 3 minuty z każdej strony. Potrawa jest mocno różowa, wydziela krwisty sok. Określ stopień wysmażenia mięsa. ........
- Otwarte mleko UHT przechowuje się w lodówce w temperaturze ........
- Potrawy poddane obróbce cieplnej, które nie będą spożywane w danym dniu, powinny być natychmiast schłodzone i przechowywane w temperaturze ........
- Jeśli podczas smażenia potrawy, nad patelnią zaczyna unosić się dym, drażniący błony śluzowe nosa, oczu oznacza to, że tłuszcz uległ ........
- Jasny chleb żytni, masło, przyprawy, woda i piwo są podstawowymi składnikami postnej zupy. Ta staropolska zupa postna to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: