LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2011':

- Jaki element linii napowietrznej przedstawiono na rysunku? ........
- Oznaczenie YDY 4x2,5 określa przewód czterożyłowy, w izolacji i powłoce polwinitowej, o żyłach ........
- Który rysunek przedstawia schemat sieci TN-S? ........
- Na rysunku przedstawiono schemat elektryczny ........
- Na rysunku przedstawiono tabliczkę znamionową silnika elektrycznego. Do jakiego rodzaju pracy przeznaczony jest ten silnik? ........
- Jaką rolę pełni konserwator oleju w transformatorze przedstawionym na rysunku? ........
- Jaką rolę pełni w styczniku element wskazany strzałką? ........
- Jaką rolę pełni uzwojenie oznaczone symbolami E1 i E2 na przedstawionym schemacie podłączenia tabliczki zaciskowej silnika prądu stałego? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: