LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2011

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2011':

- Kolory przewodów, w trójprzewodowych czujnikach zbliżeniowych prądu stałego, określają odpowiednio: ........
- Poprawne przypisanie oznaczeń cyfrowych do nazw elementów regulatora dwustawnego temperatury występuje w wariancie ........
- Układy elektroniczne zapewniające na wyjściu stałość napięcia prądu elektrycznego niezależnie od obciążenia i wahań napięcia w sieci, nazywamy ........
- Trzykrotny wzrost natężenia prądu płynącego przez rezystor o stałej wartości rezystancji spowoduje, że wartość wydzielającego się w nim ciepła wzrośnie ........
- Ile watomierzy należy zastosować do pomiaru mocy czynnej metodą Arona w układach trójfazowych? ........
- Silnik komutatorowy uległ długotrwałemu przeciążeniu, co spowodowało wystąpienie zwarć międzyzwojowych. Naprawa silnika polega na wymianie ........
- Po przesunięciu suwaka potencjometru z pozycji "c" do pozycji "a" wartość prądu płynącego w obwodzie ........
- W przedstawionym na rysunku układzie zasilającym urządzenie mechatroniczne zmierzono wartość napięcia na wyjściu transformatora. Woltomierz V1 wskazał napięcie 0 V. Świadczy to o uszkodzeniu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: