LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - STYCZEŃ 2012


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - STYCZEŃ 2012':

- Wskaż zapis wartości parametru chropowatości, zawierający informację o najgładszej powierzchni. ........
- Które z wymienionych połączeń rurowych zaliczamy do nierozłącznych? ........
- Głównym składnikiem stopowym stali szybkotnących jest ........
- Części o ustalonych wymiarach i kształtach z materiałów trudno obrabialnych, np. łożyska porowate samosmarujące wykonywane są metodą ........
- Na rysunku przedstawiono sposób toczenia stożków zewnętrznych ........
- Na którym rysunku przedstawiono hamulec klockowy? ........
- Na rysunku podzielnicy uniwersalnej cyfrą 2, oznaczono przekładnię zębatą ........
- Proces niszczący spójność ziaren metali, sięgając na duże głębokości, jest trudno zauważalny, to korozja ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - STYCZEŃ 2012