LOGOWANIE

Kwalifikacja RL3 - STYCZEŃ 2024

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL3 - STYCZEŃ 2024':

- Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż mikroelement, którego niedobór w glebie może spowodować największy spadek plonu wymienionych zbóż. ........
- Miodowy zapach ziarna zbóż w magazynie wskazuje na ........
- W ochronie roślin, stosowanie zdrowego i czystego materiału siewnego w celu ograniczenia występowania chorób, należy do metod ........
- Prawidłową wysokość ogłowienia buraków cukrowych przeznaczonych do sprzedaży przedstawia ilustracja numer ........
- Mięsny kierunek użytkowania reprezentują rasy zwierząt gospodarskich wymienione w grupie ........
- Pokazane na rysunku urządzenie służy do ........
- Prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniach dla warchlaków w okresie letnim powinna wynosić ........
- Wskaż ustawienie dźwigni skrzyni przekładniowej siewnika przy wysiewie żyta w ilości 155 kg/ha. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: RL.03-SG-24.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: