LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2013

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2013':

- Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę jest uzasadnione, jeżeli pracownik ........
- Pracująca maszyna wywołuje 3000 drgań podłoża w ciągu minuty. Podaj tę częstotliwość w hercach (Hz)

1 Hz = 1 drganie/1 s ........
- Który z czynników stwarza zagrożenie psychofizyczne na stanowisku pracy? ........
- Metoda PIĘCIU KROKÓW jest metodą oceny stanowiska pracy pod względem ........
- Natężenie hałasu na ruchliwej ulicy wynosi 80 dB, Budynek, w którym znajdują się biura, oddzielono od ulicy ekranem dźwiękochłonnym o skuteczności 20 dB, Jaki będzie poziom hałasu przed budynkiem? ........
- Pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy. W związku z niezdolnością do pracy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości ........
- Aby zapewnić gościom możliwość bezpiecznego opuszczenia hotelu w sytuacji zagrożenia, oświetlenie ewakuacyjne umieszcza się ........
- Zalecana wartość oświetlenia w miejscu pracy stomatologa, przy pacjencie, wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2013