LOGOWANIE

Kwalifikacja A30 - STYCZEŃ 2014

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A30 - STYCZEŃ 2014':

- Organizacja przepływu materiałów, w którym zapotrzebowanie produkcji wynika z rzeczywistych potrzeb rynku nazywana jest koncepcją ........
- Do przemieszczania półwyrobu pomiędzy stanowiskami wytwórczymi w produkcji gniazdowej wykorzystuje się urządzenia transportu ........
- System odnawiania zapasów oparty na poziomie informacyjnym polega na składaniu zamówień, gdy zapas wolny jest równy ........
- Jaki jest stopień wykorzystania zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa, jeżeli całkowita zdolność produkcyjna wynosi 25 000 ton. a ilość przyjętych zleceń do realizacji jest na poziomie 20 000 ton? ........
- Którą metodę ustalania wielkości dostaw należy wybrać, jeżeli mogą się one powtarzać, posiadane środki transportu mają określoną ładowność, a dostawca określił minimalną wielkość partii wydania? ........
- Metoda analizy pozwalająca na ustalenie pozycji zapasów, które wymagają specjalnej troski z uwagi na ich systematyczność i wartość zużywania, nazywana jest metodą ........
- Wózki transportowe stosowane głównie w budowlach magazynowych zamkniętych, wykorzystywane do rozmieszczania towarów w urządzeniach do składowania przeznaczonych do składowania wysokiego, nazywane są wózkami ........
- Przedstawiony na opakowaniu znak graficzny oznacza ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.30-X-14.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: