LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA A30 - STYCZEŃ 2014

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 15641 - System organizacji zaopatrzenia materiałowego procesu produkcji oparty na przekazywaniu informacj...
 • Pytanie nr 15642 - Organizacja przepływu materiałów, w którym zapotrzebowanie produkcji wynika z rzeczywistych potrz...
 • Pytanie nr 15643 - Realizacja procesu produkcyjnego dla wyrobu gotowego nigdy wcześniej nie wytwarzanego, pod zamówi...
 • Pytanie nr 15644 - Przedstawionym na zdjęciu urządzeniem transportu wewnętrznego, wykorzystywanym m.in. w produkcji ...
 • Pytanie nr 15645 - Do przemieszczania półwyrobu pomiędzy stanowiskami wytwórczymi w produkcji gniazdowej wykorzystuj...
 • Pytanie nr 15646 - Podstawowy system informatyczny wykorzystywany w planowaniu potrzeb materiałowych procesu produkc...
 • Pytanie nr 15647 - Wspomagający zarządzanie produkcją system informatyczny wykorzystujący filozofię i zasady strateg...
 • Pytanie nr 15648 - System odnawiania zapasów oparty na poziomie informacyjnym polega na składaniu zamówień, gdy zapa...
 • Pytanie nr 15649 - Działalność służb zabezpieczających w przedsiębiorstwie zapotrzebowanie materiałowe procesu wytwa...
 • Pytanie nr 15650 - W zarządzaniu logistycznym za nadzorowanie, organizowanie i monitorowanie przepływów materiałowyc...
 • Pytanie nr 15651 - Jaki jest stopień wykorzystania zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa, jeżeli całkowita zdolność...
 • Pytanie nr 15652 - Jaki jest miernik niezawodności dostaw jeżeli na 50 zrealizowanych dostaw materiałów do przedsięb...
 • Pytanie nr 15653 - Dla zaspokojenia popytu na ozdoby świąteczne w okresie świąt wykorzystuje się zapas
 • Pytanie nr 15654 - Którą metodę ustalania wielkości dostaw należy wybrać, jeżeli mogą się one powtarzać, posiadane ś...
 • Pytanie nr 15655 - System zamawiania towarów wykorzystujący do ustalenia wielkości dostawy przeprowadzanie okresowyc...
 • Pytanie nr 15656 - Przedsiębiorstwo, które wykorzystuje w zarządzaniu zapasami zasadę generowania przez dostawcę w i...
 • Pytanie nr 15657 - Metoda analizy pozwalająca na ustalenie pozycji zapasów, które wymagają specjalnej troski z uwagi...
 • Pytanie nr 15658 - Jeżeli ilość zamówień zrealizowanych terminowo wzrasta, to procentowy wskaźnik zamówień zrealizow...
 • Pytanie nr 15659 - Ile wynosił wskaźnik rotacji zapasów w dniach za okres 90 dni, jeżeli wartość średniego zapasu w ...
 • Pytanie nr 15660 - Wózki transportowe stosowane głównie w budowlach magazynowych zamkniętych, wykorzystywane do rozm...
 • Pytanie nr 15661 - Rysunek przedstawia wózek
 • Pytanie nr 15662 - Przedstawiony na opakowaniu znak graficzny oznacza
 • Pytanie nr 15663 - Przedstawiony na opakowaniu znak graficzny oznacza
 • Pytanie nr 15664 - Do naturalnych właściwości określających warunki przechowywania zapasów zaliczamy
 • Pytanie nr 15665 - Magazyn ma przestrzeń składowania równą 12 500 m3. Przeciętnie w tym magazynie znajduje się ładun...
 • Pytanie nr 15666 - Magazyn, w którym w zależności od organizacji TPM strefa przyjęć może również pełnić funkcję stre...
 • Pytanie nr 15667 - Towary 1-2-3-4-5 rozmieszczono w magazynie według metody
 • Pytanie nr 15668 - Które regały magazynowe wymuszają stosowanie zasady LIFO?
 • Pytanie nr 15669 - Dokumentami rejestrującymi operacje TPM w strefie przyjęć magazynu są:
 • Pytanie nr 15670 - Zestawienie towarów nadchodzących z różnych zakładów w przesyłki zgodnie z zamówieniami klientów,...
 • Pytanie nr 15671 - Znak towarowy umieszczony na opakowaniu informuje nas o maksymalnej
 • Pytanie nr 15672 - Przykładem opakowania przeznaczonego do formowania jednostek ładunkowych magazynowych i transport...
 • Pytanie nr 15673 - System informatyczny wspomagający zarządzanie zapasami określany jest akronimem
 • Pytanie nr 15674 - Numerem GTIN wyrażonym w kodzie kreskowym EAN-13 identyfikujemy opakowania
 • Pytanie nr 15675 - Który z dokumentów obrotu magazynowego potwierdza wykonanie przesunięć towaru między magazynami w...
 • Pytanie nr 15676 - Występowanie bezpośredniego związku pomiędzy dostawcą, a finalnym odbiorcą jest możliwe poprzez w...
 • Pytanie nr 15677 - Firma handlowa zamierza nawiązać współpracę z jednym dostawca palet. W tabeli przedstawiono kryte...
 • Pytanie nr 15678 - Reguła handlowa zawarta w umowie pomiędzy stronami, określająca zobowiązanie sprzedającego do pos...
 • Pytanie nr 15679 - Do przesyłania plików z różnymi danymi handlowymi związanymi z procesem dystrybucji wykorzystuje ...
 • Pytanie nr 15680 - System informacyjny DRP II zajmuje się planowaniem

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ