LOGOWANIE

Kwalifikacja A30 - PAŹDZIERNIK 2013

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A30 - PAŹDZIERNIK 2013':

- System planowania potrzeb materiałowych to ........
- Dokumentami stosowanymi w gospodarce magazynowej są ........
- Małe wielkości zamówień i częste dostawy materiałów do produkcji powodują ........
- Metoda, w której zapasy najkrócej składowane w magazynie wydawane są w pierwszej kolejności, to ........
- Zakład otrzymał zamówienie na 100 szt. wyrobu X. Jakie jest zapotrzebowanie na elementy montażowe Y i Z, jeżeli w magazynie znajduje się 20 szt. wyrobu gotowego X? ........
- Metoda wolnych miejsc składowania polega na ........
- Jakiej maksymalnej wielkości rezerwacji możemy dokonać przy następujących możliwych stanach składowych zapasu? ........
- Graficzną prezentacją ilustrującą klasyfikację ABC jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.30-X-13.10


Test jest przeznaczony dla zawodów: