LOGOWANIE

Kwalifikacja M44 - STYCZEŃ 2014

(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M44 - STYCZEŃ 2014':

- Rysunek przedstawia wałek w uchwycie 3-szczękowym ze szczękami ........
- Jaką maksymalną siłą F, można obciążyć połączenie, jeżeli średnica trzonu nita wynosi 8 mm, a wytrzymałość materiału nita na ścinanie kt = 80 MPa? ........
- Na przedstawionym rysunku, tolerancja położenia będzie poprawnie określona, jeżeli w ramce tolerancji poprzedzającej wartość 0,4, wstawiony będzie znak graficzny oznaczony literą ........
- Zabiegi niezbędne do wykonania otworu gwintowanego zgodnie z rysunkiem, powinny przebiegać w kolejności: ........
- Kolejność czynności montażowych zespołu wałka przedstawionego na rysunku, powinna być następująca: ........
- Toczenie powierzchni stożkowej przedmiotu przedstawionego na rysunku w warunkach produkcji jednostkowej należy wykonać ........
- W warunkach produkcji jednostkowej, koło pasowe o średnicy zewnętrznej 500 mm, ze względu na postać materiału, należy wykonać z ........
- Obróbka cieplna zębów kół zębatych to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.44-X-14.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: