LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 16401 - Rysunek przedstawia wałek w uchwycie 3-szczękowym ze szczękami
 • Pytanie nr 16402 - Na podstawie informacji przedstawionych w Instrukcji obróbki skrawaniem, wartość posuwu dla Opera...
 • Pytanie nr 16403 - Linka jest spleciona z 50 drutów. Jeden drut o przekroju 2 mm2 wytrzymuje obciążenie 200 N. Jakie...
 • Pytanie nr 16404 - Jaką maksymalną siłą F, można obciążyć połączenie, jeżeli średnica trzonu nita wynosi 8 mm, a wyt...
 • Pytanie nr 16405 - Wał obciążony siłami F1=100 N, F2=200 N, o rozstawie kół l = 0,5 m oraz średnicach kół: d1= 0,2 m...
 • Pytanie nr 16406 - Poprawnie wykonany rysunek zestawieniowy podzespołu maszynowego przedstawiono na rysunku oznaczon...
 • Pytanie nr 16407 - Na przedstawionym rysunku, tolerancja położenia będzie poprawnie określona, jeżeli w ramce tolera...
 • Pytanie nr 16408 - Powierzchnia tulei oznaczona na rysunku numerem 1, w celu zachowania chropowatości z poprzedniej ...
 • Pytanie nr 16409 - Technologiczną kolejność operacji ramowego procesu obróbki wałka bez obróbki cieplnej, powinna by...
 • Pytanie nr 16410 - Zabiegi niezbędne do wykonania otworu gwintowanego zgodnie z rysunkiem, powinny przebiegać w kole...
 • Pytanie nr 16411 - Do wykonania otworu w przedmiocie zgodnie z przedstawionym rysunkiem, należy użyć wiertła oraz
 • Pytanie nr 16412 - W celu uzyskania określonej tolerancji wymiaru montażowego poprzez dodanie do konstrukcji dodatko...
 • Pytanie nr 16413 - Kolejność czynności montażowych zespołu wałka przedstawionego na rysunku, powinna być następująca...
 • Pytanie nr 16414 - Do wykonania rowka wpustowego w jednym kole zębatym jak na rysunku, należy zastosować
 • Pytanie nr 16415 - W warunkach produkcji wielkoseryjnej, otwór w tulei przedstawionej na rysunku należy wykonać popr...
 • Pytanie nr 16416 - Toczenie powierzchni stożkowej przedmiotu przedstawionego na rysunku w warunkach produkcji jednos...
 • Pytanie nr 16417 - W warunkach produkcji seryjnej, materiałem wyjściowym do wykonania koła zębatego przedstawionego ...
 • Pytanie nr 16418 - Jeżeli wałek ślimakowy przekładni ślimakowej został wykonany z żeliwa, to wieniec ślimacznicy (ko...
 • Pytanie nr 16419 - W warunkach produkcji jednostkowej, koło pasowe o średnicy zewnętrznej 500 mm, ze względu na post...
 • Pytanie nr 16420 - Panewki łożyska ślizgowego wału, który pracuje w podwyższonych temperaturach, należy wykonać z...
 • Pytanie nr 16421 - Korpus dzielony do osadzenia łożyska przedstawiony na rysunku, wykonany jest metodą odlewania
 • Pytanie nr 16422 - Obróbka cieplna zębów kół zębatych to
 • Pytanie nr 16423 - W celu zmiany struktury gruboziarnistej na drobnoziarnistą, części stalowe należy poddawać
 • Pytanie nr 16424 - Jako obróbkę cieplną czopów wału wykonanego ze stali wysokowęglowej, stosuje się hartowanie powie...
 • Pytanie nr 16425 - W celu uzyskania bardzo twardej powierzchni wyrobu bez narażenia na odkształcenia, należy zastoso...
 • Pytanie nr 16426 - Narzędzie skrawające oznaczone na rysunku literą d, to rozwiertak
 • Pytanie nr 16427 - Do nacięcia rowka wpustowego zgodnie z rysunkiem, należy zastosować narzędzie oznaczone literą
 • Pytanie nr 16428 - Zestaw narzędzi, który zapewni wykonanie dokładnego otworu zgodnie z przedstawionym rysunkiem, sk...
 • Pytanie nr 16429 - Do zabezpieczenia prowadnic strugarki poprzecznej przed korozją podczas jej użytkowania należy za...
 • Pytanie nr 16430 - Do zabezpieczenia korpusu tokarki przed korozją, należy użyć
 • Pytanie nr 16431 - Dokument procesu technologicznego zawierający nazwę operacji, wykaz zabiegów, parametry obróbki, ...
 • Pytanie nr 16432 - Produkcję 200 szt. wyrobów w ciągu roku, o znacznej masie, można zaliczyć do produkcji
 • Pytanie nr 16433 - Produkcja charakteryzująca się występowaniem w znacznym stopniu operacji obróbki ręcznej bez stos...
 • Pytanie nr 16434 - Jakie są całkowite koszty wytworzenia partii wyrobu, jeżeli do jej wyprodukowania firma poniosła ...
 • Pytanie nr 16435 - Toczenie tulei trwa 15 minut, koszt jego pracy 32 zł za godzinę, a wartość materiału wynosi 5 zł/...
 • Pytanie nr 16436 - Jeśli 1 kg pręta kosztuje 5 zł, a 1 m pręta waży 1,5 kg, to koszt materiałów potrzebnych na wykon...
 • Pytanie nr 16437 - Do pomiaru grubości zęba koła zębatego na średnicy podziałowej należy zastosować
 • Pytanie nr 16438 - W warunkach produkcji seryjnej do kontroli otworu o średnicy Ø20H7, należy zastosować
 • Pytanie nr 16439 - Obsługa umożliwiająca przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym ogniwom lub pojedynczym zes...
 • Pytanie nr 16440 - Przedsiębiorstwo wyprodukowało w ciągu miesiąca 2700 szt. wyrobów gotowych. Norma zużycia materia...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ