LOGOWANIE

Kwalifikacja SPC4 - CZERWIEC 2016

(Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja SPC4 - CZERWIEC 2016':

- Zgodnie z PN "Mięso i przetwory. Terminologia" proces polegający na wymieszaniu mięsa z mieszanką peklującą, a następnie zalaniu solanką, to peklowanie ........
- Na rysunku symbolem X oznaczono ........
- Narzędzie ręczne przedstawione na rysunku to nóż ........
- Mięso drobne wieprzowe z warstwą tłuszczu do 8 mm i niewielką ilością ścięgien zalicza się do klasy ........
- Ile żywca wieprzowego doprowadzono do ubojni, jeżeli wydajność rzeźna wyniosła 80% i pozyskano 1000 kg masy bitej ciepłej? ........
- Wskaż prawidłowe warunki chłodniczego przechowywania półtusz wieprzowych. ........
- Wątrobę wieprzową w blokach mrozi się w zamrażalni ........
- Odbarwienia lub białe plamy na powierzchni mięsa zamrożonego są objawem ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: