LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2014':

- Ile arkuszy formatu A4 składa się na arkusz formatu A2? ........
- W tabliczce na przedstawionym rysunku oznaczona jest tolerancja ........
- Przy połączeniu nitowym pasa blachy stalowej o grubości 6 mm nakładką obustronną, średnica trzonu stosowanych nitów wynosi ........
- Mosiądz to stop miedzi z ........
- Procesowi nawęglania poddaje się stale, w których zawartość węgla nie przekracza ........
- W procesie cyjanowania zachodzi utwardzenie powierzchni w wyniku jej równoczesnego ........
- Wiertarka, której stół może przesuwać się w dwóch kierunkach wzajemnie prostopadłych, to wiertarka ........
- Przekładnią zabezpieczającą układ napędowy urządzenia przed zniszczeniem w przypadku chwilowego przeciążenia jest przekładnia ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2014