LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 17731 - Ile wynosi zbieżność stożka przedstawionego na rysunku, jeżeli D=50 mm, d=30 mm, L=200 mm?
 • Pytanie nr 17732 - Ile arkuszy formatu A4 składa się na arkusz formatu A2?
 • Pytanie nr 17733 - Które oznaczenie dotyczy pasowania luźnego?
 • Pytanie nr 17734 - W tabliczce na przedstawionym rysunku oznaczona jest tolerancja
 • Pytanie nr 17735 - Do połączeń rozłącznych spoczynkowych należy połączenie
 • Pytanie nr 17736 - Przy połączeniu nitowym pasa blachy stalowej o grubości 6 mm nakładką obustronną, średnica trzonu...
 • Pytanie nr 17737 - Żeliwo modyfikowane w porównaniu z żeliwem szarym zwykłym charakteryzuje się
 • Pytanie nr 17738 - Mosiądz to stop miedzi z
 • Pytanie nr 17739 - Najczęściej używanym materiałem do wykonania korpusu gaźnika przedstawionego na rysunku jest
 • Pytanie nr 17740 - Procesowi nawęglania poddaje się stale, w których zawartość węgla nie przekracza
 • Pytanie nr 17741 - Wały korbowe ze stali wytwarza się metodą
 • Pytanie nr 17742 - W procesie cyjanowania zachodzi utwardzenie powierzchni w wyniku jej równoczesnego
 • Pytanie nr 17743 - Rodzaj obróbki skrawaniem, polegający na skrawaniu materiału nożem umocowanym do suwaka, wykonują...
 • Pytanie nr 17744 - Wiertarka, której stół może przesuwać się w dwóch kierunkach wzajemnie prostopadłych, to wiertark...
 • Pytanie nr 17745 - Łożyska toczne stosowane są wtedy, gdy
 • Pytanie nr 17746 - Przekładnią zabezpieczającą układ napędowy urządzenia przed zniszczeniem w przypadku chwilowego p...
 • Pytanie nr 17747 - Na rysunku jest przedstawione sprzęgło
 • Pytanie nr 17748 - Najbardziej niebezpieczną dla konstrukcji nośnych jest korozja
 • Pytanie nr 17749 - Urządzenie, wykorzystujące bezpośrednio energię kinetyczną lub potencjalną przepływającej cieczy ...
 • Pytanie nr 17750 - Symbol graficzny przedstawiony na rysunku jest oznaczeniem
 • Pytanie nr 17751 - Zjawisko polegające na wymianie energii cieplnej za pośrednictwem fal elektromagnetycznych to
 • Pytanie nr 17752 - Na rysunku jest przedstawiony przenośnik
 • Pytanie nr 17753 - Suwnica, której konstrukcja nośna jest wyposażona w dwie wysokie podpory poruszające się po torac...
 • Pytanie nr 17754 - Ile wynosi wartość siły F, jeżeli jej rzuty FX=30 N, FY=40 N?
 • Pytanie nr 17755 - Ile wynosi odległość "b" belki przedstawionej na rysunku, przy której układ pozostanie w równowad...
 • Pytanie nr 17756 - Ile wynosi moment główny układu sił na rysunku względem bieguna O, jeżeli F1 = 100 N, F2=200 N, F...
 • Pytanie nr 17757 - Wydłużenie jednostkowe pręta o długości początkowej 2 m wynosi 0,5%. Ile wynosi długość końcowa r...
 • Pytanie nr 17758 - Ile wynosi maksymalna siła rozciągająca pręt o przekroju 400 mm2, jeżeli naprężenia dopuszczalne ...
 • Pytanie nr 17759 - Ile wynoszą naprężenia w pręcie skręcanym momentem 160 N m, którego wskaźnik wytrzymałości na skr...
 • Pytanie nr 17760 - Ile wynosi prędkość kątowa ciała poruszającego się po okręgu o promieniu 5 m, jeżeli jego prędkoś...
 • Pytanie nr 17761 - Pojazd rusza i jedzie z przyspieszeniem 2 m/s2. Jaką drogę przejedzie pojazd po 10 sekundach?
 • Pytanie nr 17762 - Ile wynosi praca odkształcenia sprężyny, jeżeli przy ściśnięciu długość jej zmniejszyła się o 40 ...
 • Pytanie nr 17763 - Ile musi wynosić moc silnika napędzającego żuraw, aby w ciągu 1 minuty mógł wykonać pracę 180 kJ?...
 • Pytanie nr 17764 - W cylindrze znajduje się gaz pod ciśnieniem 20 MPa o temperaturze 400 K. Jaka będzie jego tempera...
 • Pytanie nr 17765 - O ile wzrośnie temperatura 2 kg gazu o cieple właściwym 800 J/kgK, jeżeli dostarczy się do niego ...
 • Pytanie nr 17766 - W zbiorniku o objętości 3 m3 znajduje się 6 kg gazu. Ile wynosi gęstość tego gazu?
 • Pytanie nr 17767 - Ile wynosi wydajność rzeczywista pompy tłokowej o pojemności skokowej 0,1 dm3, przy prędkości obr...
 • Pytanie nr 17768 - Ile wynosi moc wejściowa siłownika hydraulicznego, jeżeli natężenie przepływu cieczy doprowadzane...
 • Pytanie nr 17769 - Urządzenie przedstawione na rysunku jest stosowane do
 • Pytanie nr 17770 - Do wykonania nakiełków w wale należy zastosować
 • Pytanie nr 17771 - Chromowanie galwaniczne jako metoda ochrony przed korozją polega na
 • Pytanie nr 17772 - Który metal jako dodatek stopowy zwiększa odporność stali na korozję?
 • Pytanie nr 17773 - Pracownik podczas zmiany zużywa 30 elektrod. Ile wynosi tygodniowy zapas paczek elektrod (po 20 s...
 • Pytanie nr 17774 - Na stanowisku ślusarskim pracownik wykonuje detal, składający się z dwóch elementów połączonych 4...
 • Pytanie nr 17775 - Do oznaczania dróg ewakuacyjnych stosuje się kolor
 • Pytanie nr 17776 - Największe niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku występuje podczas
 • Pytanie nr 17777 - Na promieniowanie elektromagnetyczne narażony jest pracownik obsługujący
 • Pytanie nr 17778 - Praca przy linii technologicznej montażu maszyn najbardziej obciąża
 • Pytanie nr 17779 - Pracownik, pracujący w sposób ciągły narzędziami z napędem pneumatycznym, powinien stosować
 • Pytanie nr 17780 - W przypadku zatrzymania krążenia, któremu towarzyszy zatrzymanie oddychania, akcja ratunkowa pole...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ