LOGOWANIE

Kwalifikacja E3 + E4 - CZERWIEC 2014


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E3 + E4 - CZERWIEC 2014':

- W zadaniach sterowniczych, realizowanych za pomocą sterownika PLC, do zapamiętania sygnałów impulsowych i przetwarzania ich w sygnały długotrwałe (włączanie z samopodtrzymaniem) stosuje się moduły ........
- Żarówka świeci w układzie przedstawionym na schemacie ........
- Program przedstawiony na rysunku realizuje zadanie: ........
- W przedstawionym na schemacie obwodzie sterowania silnika literą X oznaczono ........
- Element oznaczony na schemacie symbolem 4N35 to ........
- Układ pneumatyczny, w którym a i b oznaczają sygnały wejściowe, realizuje funkcję ........
- Na schemacie przedstawiającym układ regulacji temperatury, element mierzący temperaturę oznaczono cyfrą ........
- Zawór 1V1 przełączany jest z pozycji b na a ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja E3 + E4 - CZERWIEC 2014