LOGOWANIE

Kwalifikacja RL3 - STYCZEŃ 2015

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL3 - STYCZEŃ 2015':

- Na glebach kompleksu żytniego słabego można uprawiać ........
- Oblicz zdolność kiełkowania nasion rzepaku w doświadczeniu, gdzie w 4 powtórzeniach liczba nasion wykiełkowanych wynosiła odpowiednio: 99 szt., 91 szt, 90 szt. i 100 szt. na 100 sztuk wysianych nasion. ........
- Chrząszcz podłużnie owalny (do 2,5 mm) koloru czarnego, mieniący się na zielono i niebiesko, uszkadzający pąki rzepaku, to ........
- Najczęściej pojawiający się chwast w uprawie okopowych to ........
- Trawienie chemiczne w żołądku przeżuwaczy odbywa się głównie ........
- Do pasz objętościowych suchych należy ........
- Kaszel, płytki oddech, kichanie, zapadnięte boki, niskie przyrosty u prosiąt utrzymywanych w zimnych chlewniach wskazują na ........
- Do przewozu zbóż wymienionymi środkami transportu największej mocy ciągnika wymaga przyczepa typu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: