LOGOWANIE

Kwalifikacja Z19 - STYCZEŃ 2015

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z19 - STYCZEŃ 2015':

- Największa ilość związków o działaniu antyoksydacyjnym zawiera olej z oliwek otrzymywany metodą ........
- Określenie "substancja jest rozpuszczalna we wrzącej wodzie, trudno rozpuszczalna w wodzie i etanolu 96% v/v" oznacza, że aby wykonać 100g wodnego roztworu tej substancji, należy ją rozpuścić ........
- Podaj stężenie taniny w maści sporządzonej według podanej recepty. ........
- Emulsję stężoną sporządza się, wykonując ........
- Na ile minut należy włączyć laminarny przepływ powietrza w loży, przed przystąpieniem do pracy w warunkach aseptycznych? ........
- Który z leków należy wykonać w warunkach aseptycznych? ........
- Oznaczenie straty masy po suszeniu substancji roślinnej wymaga użycia: ........
- Podaj stężenie molowe roztworu NaOH, jeżeli do zmiareczkowania 25 ml zużyto 25 ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/l ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.19-X-15.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: