LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 19881 - Największa ilość związków o działaniu antyoksydacyjnym zawiera olej z oliwek otrzymywany metodą...
 • Pytanie nr 19882 - Substancją czynną Aluminii subacetatis solutio jest
 • Pytanie nr 19883 - Właściwości absorbcyjne maści uwarunkowane są obecnością w podłożu
 • Pytanie nr 19884 - Określenie "substancja jest rozpuszczalna we wrzącej wodzie, trudno rozpuszczalna w wodzie i etan...
 • Pytanie nr 19885 - Według zamieszczonej recepty może zostać sporządzona
 • Pytanie nr 19886 - Aby możliwe było sporządzenie leku według zamieszczonej recepty, niezbędne jest
 • Pytanie nr 19887 - Podaj stężenie taniny w maści sporządzonej według podanej recepty.
 • Pytanie nr 19888 - Podaj ilości wody niezbędną do sporządzenia 200,0g odwaru.
 • Pytanie nr 19889 - W jaki sposób należy postępować, aby wykonać lek według podanej recepty?
 • Pytanie nr 19890 - Emulsję stężoną sporządza się, wykonując
 • Pytanie nr 19891 - W pudełku aptecznym z pokrywką umieszcza się
 • Pytanie nr 19892 - Jeżeli rozdrobnienie surowca wyklucza obecność ziaren większych niż 3,15 mm i mniejszych niż 1,6 ...
 • Pytanie nr 19893 - Na ile minut należy włączyć laminarny przepływ powietrza w loży, przed przystąpieniem do pracy w ...
 • Pytanie nr 19894 - Dobór pistla do moździerza wymaga uwzględnienia
 • Pytanie nr 19895 - Technik farmaceutyczny po odbyciu 2-letniej praktyki zawodowej może samodzielnie wykonać
 • Pytanie nr 19896 - Który z leków należy wykonać w warunkach aseptycznych?
 • Pytanie nr 19897 - Parownicę emaliowaną można użyć podczas sporządzania
 • Pytanie nr 19898 - Badanie ścieralności tabletek jest wykonywane w celu określenia
 • Pytanie nr 19899 - Oznaczenie straty masy po suszeniu substancji roślinnej wymaga użycia:
 • Pytanie nr 19900 - Która czynność nie jest wykonywana każdorazowo przy uruchamianiu wagi elektronicznej?
 • Pytanie nr 19901 - W jakim celu, podczas oznaczania olejków eterycznych w substancjach roślinnych, dodaje się do kol...
 • Pytanie nr 19902 - Podaj stężenie molowe roztworu NaOH, jeżeli do zmiareczkowania 25 ml zużyto 25 ml roztworu kwasu ...
 • Pytanie nr 19903 - Nieprawidłowa kalibracja wagi jest przyczyną błędu
 • Pytanie nr 19904 - Określenie "IU" przy wartości liczbowej oznacza
 • Pytanie nr 19905 - Witamina PP to
 • Pytanie nr 19906 - Interakcja w fazie farmaceutycznej zachodzi między
 • Pytanie nr 19907 - Leukopenia to
 • Pytanie nr 19908 - W leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego stosuje się
 • Pytanie nr 19909 - Cyklosporyna ma właściwości
 • Pytanie nr 19910 - Jednoczesne podanie metotreksatu i kwasu foliowego jest przykładem
 • Pytanie nr 19911 - Postać leku stosowana zewnętrznie, która może być stosowana w celu uzyskania działania ogólnego, ...
 • Pytanie nr 19912 - Inwazyjnym wyrobem medycznym jest
 • Pytanie nr 19913 - Których informacji nie dostarcza Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych?
 • Pytanie nr 19914 - Lek wycofany z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego apteka powinna przesłać do
 • Pytanie nr 19915 - Który z wyrobów medycznych powinien być przechowywany w hermetycznym opakowaniu?
 • Pytanie nr 19916 - Zjawiskiem nieodwracalnym zachodzącym podczas przechowywania emulsji o/w jest
 • Pytanie nr 19917 - Podaj maksymalną ilość leku recepturowego w postaci proszków niedzielonych, którą może zapisać le...
 • Pytanie nr 19918 - Na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania pacjentowi można wydać niezbędna ilość le...
 • Pytanie nr 19919 - Marża detaliczna na lek recepturowy wynosi
 • Pytanie nr 19920 - Lekiem przeciwgorączkowym, który może być stosowany u dziecka w wieku 6 lat, jest

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ