LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - WRZESIEŃ 2014

(Obsługa magazynów)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - WRZESIEŃ 2014':

- Strategia polegająca na planowaniu zapotrzebowania materiałowego na podstawie prognozowanego popytu tak, by dostarczyć niezbędne surowce do produkcji (zapasy) w jedno miejsce, to ........
- Dziennie produkuje się 2000 sztuk odkurzaczy. Wszystkie części są dostarczane z magazynu centralnego raz na dobę w liczbie 2100 sztuk (100 sztuk - zapas bezpieczeństwa). Jeżeli w trakcie dnia okaże się, że po zmontowaniu 1400 odkurzaczy 200 sztuk silników było wadliwych, to pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić, powinno być ........
- Jednostki ładunkowe paletowe, niejednorodne, składające się z różnych asortymentów towarowych, w magazynach dystrybucyjnych tworzone są w strefie ........
- W czasie procesów produkcji niezbędne jest utrzymywanie określonej przepisami dla danego zakładu przejrzystości powietrza. Nagromadzone gazy i inne substancje oczyszczane są przez ........
- Dokument wystawiany w związku z wydaniem materiałów do zużycia wewnątrz przedsiębiorstwa to ........
- Jaki jest miernik niezawodności dostaw, jeżeli na 25 zrealizowanych dostaw materiałów do przedsiębiorstwa w okresie miesiąca cztery były nieterminowe? ........
- Na etykiecie produktu znajduje się logo firmy i jej nazwa, wielkość jednostki zapakowanej, znak bezpieczeństwa oraz kod kreskowy. Zamieszczone na opakowaniu dane warunkują spełnienie funkcji opakowania ........
- Z magazynu głównego do magazynu handlowego należy przewieźć 40 paczek styropianu o wymiarach 100'50'50 cm. W tym celu, zakładając najwyższy współczynnik wypełnienia przestrzeni ładunkowej, dystrybutor powinien wybrać samochód ciężarowy o wymiarach przestrzeni ładunkowej ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - WRZESIEŃ 2014