LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2006


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2006':

- Wskaż zapis określający pasowanie według zasady stałego otworu. ........
- Przedstawiony na rysunkach technicznych symbol umieszczany na powierzchni obrabianej oznacza, że obróbkę tej powierzchni należy przeprowadzić techniką ........
- Wskaż połączenie spoczynkowe nierozłączne. ........
- Symbol ŁH15 oznacza stal ........
- Wskaż sposób obróbki, która zapewni uzyskanie chropowatości powierzchni Ra=0,16 mikrometra. ........
- Obróbka skrawaniem, w czasie której narzędzie wykonuje obrotowy ruch roboczy, a przedmiot ruch posuwowy, to ........
- Zabiegiem końcowym wykonywania otworu fi 8H6 będzie ........
- Na rysunku mechanizmu jarzmowego cyfrą 1 oznaczono ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2006