LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 2115 - Na rysunku przedstawiono oznaczenie tolerancji
 • Pytanie nr 2116 - Wskaż zapis określający pasowanie według zasady stałego otworu.
 • Pytanie nr 2117 - Wskaż oznaczenie gwintu trapezowego symetrycznego.
 • Pytanie nr 2118 - Przedstawiony na rysunkach technicznych symbol umieszczany na powierzchni obrabianej oznacza, że ...
 • Pytanie nr 2119 - Oznaczenie przedstawione na rysunku wskazuje, że połączenia elementów należy dokonać poprzez
 • Pytanie nr 2120 - Wskaż połączenie spoczynkowe nierozłączne.
 • Pytanie nr 2121 - Wskaż materiał stosowany najczęściej do konstrukcji spawanych.
 • Pytanie nr 2122 - Symbol ŁH15 oznacza stal
 • Pytanie nr 2123 - Silumin to stop
 • Pytanie nr 2124 - Wskaż sposób obróbki, która zapewni uzyskanie chropowatości powierzchni Ra=0,16 mikrometra.
 • Pytanie nr 2125 - Wskaż rodzaj obróbki, jaki należy zastosować do wykonania użebrowanej żeliwnej obudowy?
 • Pytanie nr 2126 - Obróbka skrawaniem, w czasie której narzędzie wykonuje obrotowy ruch roboczy, a przedmiot ruch po...
 • Pytanie nr 2127 - Zespół tokarki, który realizuje ruch posuwowy narzędzia, to
 • Pytanie nr 2128 - Zabiegiem końcowym wykonywania otworu fi 8H6 będzie
 • Pytanie nr 2129 - Wskaż sprzęgło przeznaczone do łączenia wałów o osiach ustawionych względem siebie pod kątem niep...
 • Pytanie nr 2130 - Na rysunku mechanizmu jarzmowego cyfrą 1 oznaczono
 • Pytanie nr 2131 - Wskaż rodzaj korozji, który jest najbardziej niebezpieczny dla konstrukcji nośnych.
 • Pytanie nr 2132 - W napędach pneumatycznych urządzeniem wywołującym ruch postępowo-zwrotny jest
 • Pytanie nr 2133 - Na schemacie urządzenia hydraulicznego wskaż przyrząd do pomiaru ciśnienia.
 • Pytanie nr 2134 - Wskaż całkowity koszt wymiany łożysk w przekładni zakładając, że czas pracy wynosi 5 godzin, kosz...
 • Pytanie nr 2135 - Silnik spalinowy jest maszyną, w której
 • Pytanie nr 2136 - Jakie urządzenie transportowe zostało przedstawione na rysunku?
 • Pytanie nr 2137 - Urządzeniem przeznaczonym do ciągłego transportu materiału sypkiego jest
 • Pytanie nr 2138 - Wskaż rodzaj cięgna przedstawionego na rysunku.
 • Pytanie nr 2139 - Wskaż wartość reakcji w punkcie A belki przedstawionej na rysunku.
 • Pytanie nr 2140 - Ile warunków równowagi istnieje dla dowolnego płaskiego układu sił?
 • Pytanie nr 2141 - Wskaż odległość, jaką pokona ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspies...
 • Pytanie nr 2142 - Wskaż prędkość liniową ciała poruszającego się ze stałą prędkością kątową 2 rad/s po torze kołowy...
 • Pytanie nr 2143 - Wskaż stałą sprężyny zastępczej układu przedstawionego na rysunku, jeżeli c1=5000 N/cm, c2=3000 N...
 • Pytanie nr 2144 - Samochód z przyczepą o masie 50 kg na prostym odcinku drogi porusza się z przyspieszeniem 2 m/s2....
 • Pytanie nr 2145 - Między punktami 2 i 3, przedstawionego na rysunku teoretycznego obiegu silnika, zachodzi przemiana
 • Pytanie nr 2146 - Na podstawie rysunku określ siłę F2 zakładając, że siła F1=100 N, a powierzchnia A2 tłoka jest dw...
 • Pytanie nr 2147 - Wskaż czynnik, który wpływa na prędkość wypływu cieczy z otworu w dnie zbiornika.
 • Pytanie nr 2148 - Do wykonania rowka pod wpust pryzmatyczny odmiany A na wale, należy użyć freza
 • Pytanie nr 2149 - Do jednoczesnego wiercenia kilku otworów należy zastosować wiertarkę
 • Pytanie nr 2150 - Zabezpieczenie powierzchni przed korozją powłoką galwaniczną polega na
 • Pytanie nr 2151 - Na podstawie tabeli oblicz koszt wyprodukowania jednej części na tokarce zakładając, że czas jej ...
 • Pytanie nr 2152 - Wskaż zagrożenie dla życia pracownika podczas obsługi szlifierek.
 • Pytanie nr 2153 - Wskaż zagrożenie dla oczu podczas spawania łukiem elektrycznym.
 • Pytanie nr 2154 - Który z przedstawionych znaków nakazuje stosowanie osłony twarzy?
 • Pytanie nr 2155 - Wskaż główną przyczynę warunkującą skrócenie czasu pracy?
 • Pytanie nr 2156 - Podczas ręcznego przenoszenia ciężarów pracownik powinien założyć
 • Pytanie nr 2157 - W przypadku oparzenia dłoni udzielając pomocy przedlekarskiej należy
 • Pytanie nr 2158 - Osoba ratująca porażonego prądem elektrycznym powinna w pierwszej kolejności
 • Pytanie nr 2159 - Wskaż przedział krzywki, na którym popychacz wykonuje ruch prostoliniowy.
 • Pytanie nr 2160 - Wskaż prędkość obrotową n2 wału biernego w przekładni redukującej o przełożeniu i=4, jeżeli prędk...
 • Pytanie nr 2161 - Wskaż symbol materiału, z którego należy wykonać silnie obciążony wał.
 • Pytanie nr 2162 - Wskaż dopuszczalną wartość siły rozciągającej pręt, jeżeli pole przekroju poprzecznego pręta wyno...
 • Pytanie nr 2163 - Wskaż pole przekroju poprzecznego kołka, na który może działać siła ścinająca 60 kN, a dopuszczal...
 • Pytanie nr 2164 - Symbol SW18 wskazuje, że jest to stal

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ