LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2015':

- Iloczyn modułu koła zębatego oraz liczby zębów tego koła wyznacza ........
- Parametry Ra i Rz dotyczą ........
- Na rysunku jest przedstawione połączenie ........
- Maksymalna zawartość węgla w stali niskowęglowej do spawania wynosi ........
- Wskaż technologię wytwarzania części przedstawionej na rysunku. ........
- Rysunek przedstawia frezowanie płaszczyzny frezem ........
- Na rysunku jest przedstawione sprzęgło ........
- Reduktor to przekładnia, w której zachodzi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2015