LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 21251 - Zgodnie z informacjami w tabeli naprężenia dopuszczalne materiału na ściskanie wynoszą
 • Pytanie nr 21252 - Iloczyn modułu koła zębatego oraz liczby zębów tego koła wyznacza
 • Pytanie nr 21253 - Jeżeli grubość linii rysunkowej cienkiej wynosi 0,25 mm, to grubość linii bardzo grubej jest równ...
 • Pytanie nr 21254 - Parametry Ra i Rz dotyczą
 • Pytanie nr 21255 - Jakie jest oznaczenie metody spawania łukowego nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazu obo...
 • Pytanie nr 21256 - Na rysunku jest przedstawione połączenie
 • Pytanie nr 21257 - Stop odlewniczy nazywany siluminem składa się z
 • Pytanie nr 21258 - Maksymalna zawartość węgla w stali niskowęglowej do spawania wynosi
 • Pytanie nr 21259 - Obróbka cieplna stopów żelaza, polegająca na nagrzaniu elementu i szybkim schłodzeniu w celu zmia...
 • Pytanie nr 21260 - Wskaż technologię wytwarzania części przedstawionej na rysunku.
 • Pytanie nr 21261 - Obróbka plastyczna stosowana do wytwarzania gwintu na obrabianych elementach w produkcji seryjnej...
 • Pytanie nr 21262 - Rysunek przedstawia frezowanie płaszczyzny frezem
 • Pytanie nr 21263 - Obróbkę skrawaniem, podczas której narzędzie wykonuje ruch obrotowy, a obrabiany przedmiot przesu...
 • Pytanie nr 21264 - Na rysunku jest przedstawione sprzęgło
 • Pytanie nr 21265 - Łożyska toczne stosowane są głównie
 • Pytanie nr 21266 - Reduktor to przekładnia, w której zachodzi
 • Pytanie nr 21267 - Który element jest narażony na korozję kawitacyjną?
 • Pytanie nr 21268 - Regulator ciśnienia utrzymujący stałą wartość ciśnienia na wyjściu, niezależnie od zmian wyższego...
 • Pytanie nr 21269 - Która z pomp jest pompą wirową?
 • Pytanie nr 21270 - W obiegu teoretycznym Otto ciepło jest dostarczane do układu podczas przemiany
 • Pytanie nr 21271 - Zastosowanie wielokrążka w linowym układzie podnoszenia dźwignicy umożliwia
 • Pytanie nr 21272 - Do grupy przenośników cięgnowych jest zaliczany przenośnik
 • Pytanie nr 21273 - Ile wynosi moment działający na belkę przedstawioną na rysunku obciążoną parą sił o wartości, F =...
 • Pytanie nr 21274 - Ile wynosi reakcja RA belki przedstawionej na rysunku, jeżeli RB = 550 N, F1 = 300 N, F2 = 200 N,...
 • Pytanie nr 21275 - Ile wynosi siła F w układzie przedstawionym na rysunku, jeżeli wartości sił napięcia F1 = F2 wyno...
 • Pytanie nr 21276 - Ile wynoszą naprężenia w rozciąganym pręcie, jeżeli jego wydłużenie jednostkowe jest równe 0,04%,...
 • Pytanie nr 21277 - Jeżeli dla stali konstrukcyjnej węglowej naprężenia dopuszczalne na rozciąganie wynoszą 150 MPa, ...
 • Pytanie nr 21278 - Dwa płaskowniki połączone nitami o powierzchni przekroju poprzecznego S = 0,00005 m2 każdy, rozci...
 • Pytanie nr 21279 - Jeżeli promień, po którym porusza się ciało w ruchu obrotowym wzrośnie dwukrotnie, a prędkość kąt...
 • Pytanie nr 21280 - Ciało poruszające się ze stałą prędkością 5 m/s, zaczyna zwiększać prędkość ze stałym przyspiesze...
 • Pytanie nr 21281 - Ile wynosi wydłużenie sprężyny obciążonej siłą F = 1200 N, jeżeli stała sprężyny wynosi c = 6000 ...
 • Pytanie nr 21282 - Na jaką odległość zostało przesunięte ciało siłą F = 500 N, jeżeli do przesunięcia została wykona...
 • Pytanie nr 21283 - W cylindrze zamkniętym ruchomym tłokiem znajduje się gaz zajmujący objętość 4 m3 w temperaturze 4...
 • Pytanie nr 21284 - Ile wynosi sprawność obiegu Carnota, jeżeli temperatura źródła dolnego wynosi 600 K, a górnego 80...
 • Pytanie nr 21285 - Ile ciepła zostało zamienione w silniku o mocy 15 kW w czasie 1 minuty na pracę użyteczną (straty...
 • Pytanie nr 21286 - Jaką masę ma ciecz o gęstości 3 kg/m3, zajmująca połowę zbiornika o objętości całkowitej 12 m3?...
 • Pytanie nr 21287 - Ile wynosi moc hydrauliczna silnika, do którego jest doprowadzany olej pod ciśnieniem 3 MPa w ilo...
 • Pytanie nr 21288 - Jaką objętość wody w czasie 2 godzin tłoczy pompa o wydajności teoretycznej 200 m3/godz, której s...
 • Pytanie nr 21289 - W celu uzyskania dużej dokładności wymiaru otworu należy zastosować
 • Pytanie nr 21290 - Wiertło ze stożkową częścią chwytową jest mocowane na obrabiarkach za pośrednictwem
 • Pytanie nr 21291 - Nawalcowanie cienkiej foli powłoki ochronnej z aluminium to
 • Pytanie nr 21292 - Który dodatek stopowy dodany do stali w ilości powyżej 11% zabezpiecza ją przed korozją?
 • Pytanie nr 21293 - Na stanowisku ślusarsko-spawalniczym czas wykonania jednej części wynosi 40 minut, a do jej wykon...
 • Pytanie nr 21294 - W zakładzie pracującym od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym, a w sobotę w systemie j...
 • Pytanie nr 21295 - Jaki kolor stanowi tło znaków ewakuacyjnych?
 • Pytanie nr 21296 - Urządzeniem podlegającym kontroli Urzędu Dozoru Technicznego jest
 • Pytanie nr 21297 - Największe zagrożenie przy pracy na szlifierkach stanowi
 • Pytanie nr 21298 - Prawidłowe podnoszenie elementów o dużym ciężarze polega na
 • Pytanie nr 21299 - Pracownik obsługujący szlifierkę powinien bezwzględnie stosować
 • Pytanie nr 21300 - W przypadku wystąpienia oparzenia termicznego w pierwszej kolejności należy

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ