LOGOWANIE

Kwalifikacja M17 - CZERWIEC 2015

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M17 - CZERWIEC 2015':

- Ile stopni swobody ma przegub kulisty, zgodnie z przedstawionym rysunkiem? ........
- Zdjęcie przedstawia ........
- Część X zaznaczona na zdjęciu wiertarki stołowej WS 15 służy do ........
- Zasadę poprawnego osadzania łożysk kulkowych poprzecznych przedstawia rysunek oznaczony literą ........
- Określ warunki poprawnego zmontowania przekładni zębatej walcowej jednostopniowej. ........
- Na podstawie informacji zawartych w tabeli określ wymiar s klucza płaskiego do przykręcenia podstawy napędu za pomocą kotew z nakrętkami M20. ........
- Zużycie zmęczeniowe części maszyn jest spowodowane ........
- Na podstawie informacji w przedstawionej tabeli określ przyczynę niesprawności wiertarki, polegającej na zatrzymywaniu się wiertła w materiale podczas wiercenia. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.17-X-15.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: