LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 22071 - Ile stopni swobody ma przegub kulisty, zgodnie z przedstawionym rysunkiem?
 • Pytanie nr 22072 - Do nastawienia określonego ciśnienia w przedstawionym na rysunku zaworze bezpieczeństwa służy nas...
 • Pytanie nr 22073 - Dźwignia napędu hydraulicznego stołu szlifierki przedstawionego na rysunku służy do
 • Pytanie nr 22074 - Zdjęcie przedstawia
 • Pytanie nr 22075 - Rysunek przedstawia schemat działania
 • Pytanie nr 22076 - Ile prędkości obrotowych wrzeciona WR można uzyskać dzięki zastosowaniu skrzynki prędkości przeds...
 • Pytanie nr 22077 - Część X zaznaczona na zdjęciu wiertarki stołowej WS 15 służy do
 • Pytanie nr 22078 - Zdjęcie przedstawia mechanizm
 • Pytanie nr 22079 - Podanie sprężonego powietrza o ciśnieniu p = constans do obu komór siłownika jednocześnie, zgodni...
 • Pytanie nr 22080 - Zasadę poprawnego osadzania łożysk kulkowych poprzecznych przedstawia rysunek oznaczony literą
 • Pytanie nr 22081 - Ze względu na zastosowanie podkładek regulacyjnych montaż zespołu przedstawionego na rysunku wyko...
 • Pytanie nr 22082 - W jakiej kolejności powinien odbywać się montaż zaworu przelewowego przedstawionego na rysunku?
 • Pytanie nr 22083 - Określ warunki poprawnego zmontowania przekładni zębatej walcowej jednostopniowej.
 • Pytanie nr 22084 - W celu sprawdzenia poprawności montażu koła pasowego na wałku (bicie osiowe) należy zastosować
 • Pytanie nr 22085 - Do wykonania połączenia części maszyn kołkiem walcowym o średnicy 08 mm należy zastosować następu...
 • Pytanie nr 22086 - Na podstawie informacji zawartych w tabeli określ wymiar s klucza płaskiego do przykręcenia podst...
 • Pytanie nr 22087 - Korzystając z danych przedstawionych w tabeli, do zmierzenia czopa wałka o średnicy ϕ34hl3 należy...
 • Pytanie nr 22088 - Stopniowe niszczenie metali wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska z...
 • Pytanie nr 22089 - Zużycie zmęczeniowe części maszyn jest spowodowane
 • Pytanie nr 22090 - Mechanizm tarcia płynnego pomiędzy powierzchniami stykających się części przedstawia rysunek ozna...
 • Pytanie nr 22091 - Dostarczanie energii elementom napędowym maszyn i urządzeń to ich
 • Pytanie nr 22092 - Na podstawie informacji w przedstawionej tabeli określ przyczynę niesprawności wiertarki, polegaj...
 • Pytanie nr 22093 - Najbardziej prawdopodobną przyczyną zniszczenia śruby w połączeniu gwintowym zbiornika ciśnieniow...
 • Pytanie nr 22094 - Typowym zagrożeniem dla pracownika podczas wiercenia na wiertarce stołowej jest
 • Pytanie nr 22095 - Zgodnie z zaprezentowanym fragmentem instrukcji obsługi frezarki czyszczenie wszystkich części ma...
 • Pytanie nr 22096 - Zgodnie z zamieszczonym fragmentem instrukcji obsługi tokarki, olej we wrzecienniku należy wymien...
 • Pytanie nr 22097 - Którego z pokręteł lub przycisków zamontowanych na pulpicie sterowniczym należy użyć do awaryjneg...
 • Pytanie nr 22098 - Jeżeli wykonanie wałka na tokarce trwa 6 minut, koszt 1 godziny pracy tokarza wynosi 100 złotych,...
 • Pytanie nr 22099 - Zamieszczony znak nakazuje bezwzględnie stosowanie przez pracowników środków ochrony
 • Pytanie nr 22100 - Sprzęgło przełączalne (rozłączne) przedstawia rysunek oznaczony literą
 • Pytanie nr 22101 - Rysunek przedstawia schemat działania mechanizmu
 • Pytanie nr 22102 - Kołek karbowy przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 22103 - Multiplikator (przekładnia przyśpieszająca) przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 22104 - Na którym rysunku przedstawiona jest przekładnia cierna o stałym przełożeniu?
 • Pytanie nr 22105 - Który rysunek przedstawia schemat działania hamulca wielopłytkowego?
 • Pytanie nr 22106 - Wpusty wykonuje się ze stali
 • Pytanie nr 22107 - Korzystając ż danych przedstawionych na rysunkach i w tabelach, dobierz wielkości d i l zawleczki...
 • Pytanie nr 22108 - W celu szybkiego rozpoznania na stanowisku montażowym skoku oraz zarysu gwintu śruby należy użyć...
 • Pytanie nr 22109 - Korzystając z danych przedstawionych na rysunku i w tabelach, do wykonania połączenia gwintowego ...
 • Pytanie nr 22110 - Do pomiaru chropowatości powierzchni należy zastosować

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ