LOGOWANIE

Kwalifikacja MG17 - WRZESIEŃ 2015

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG17 - WRZESIEŃ 2015':

- Wkrętaka z końcówką typu Pozidriv należy użyć do demontażu wkrętów, których kształt nacięć na łbach przedstawia rysunek oznaczony literą ........
- Przed weryfikacją części elementów układów hydraulicznych odtłuszcza się je, stosując ........
- Do bezpośredniego pomiaru średnicy otworu ϕ50+0,22 należy użyć ........
- Do sprawdzenia wielkości luzu pomiędzy suportem i łożem tokarki należy zastosować ........
- Czynnością pracownika przed uruchomieniem maszyny lub urządzenia, nie mająca wpływu na bezpieczeństwo obsługi, jest ........
- Ściągacz wewnętrzny do łożysk przedstawia zdjęcie oznaczone literą ........
- Wałek przedstawiony na rysunku został osadzony w łożyskach ........
- Jaki mechanizm przedstawiono na zdjęciu? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: