LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2015 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2015 (test 2)':

- Na rysunku przedstawiono sposób, w jaki zostały połączone zaciski trójfazowego silnika indukcyjnego. Jaki rodzaj połączenia uzwojeń silnika został w tym przypadku zastosowany? ........
- Jaka powinna być wartość natężenia prądu przepływającego przez grzałkę piecyka kalibracyjnego o rezystancji R = 100 Ω, aby wydzielała się moc równa P = 10 kW? ........
- Jakiego typu złączem powinien być zakończony kabel, który należy zastosować do podłączenia modułu komunikacyjnego widocznego na fotografii? ........
- Taśmociąg napędzany trójfazowym silnikiem indukcyjnym przesuwa się w przeciwnym kierunku niż powinien. Jest to spowodowane ........
- Które działania są konieczne, aby utrzymać urządzenia hydrauliczne w sprawności? ........
- Na podstawie wskazań manometru wskaż wartość zmierzonego ciśnienia? ........
- Wskaż działanie typowe dla konserwacji układów pneumatycznych? ........
- Układ napędowy składający się z silnika prądu przemiennego zasilanego z falownika pracuje prawidłowo, jeżeli wzrost częstotliwości napięcia zasilania powoduje ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2015 (test 2)