LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - PRÓBNY


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - PRÓBNY ':

- Element oznaczony numerem 1, to łącznik ........
- Rozpiętość przęsła linii napowietrznej, to odległość pozioma między ........
- Fragment instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego oznaczony literą X to ........
- Element oznaczony numerem X, to ........
- Wskaż prawidłową kolejność czynności załączania układu przedstawionego na rysunku ........
- Którym mostkiem mierzy się pojemność kondensatora ? ........
- Wskaż koszt wykonania instalacji elektrycznej, dysponując danymi podanymi w tabeli. ........
- Wymianę nożowych wkładek topikowych bezpieczników przemysłowych (BM) należy wykonywać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: