LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 2627 - Reaktancja kondensatora w obwodzie prądu przemiennego zależy od
 • Pytanie nr 2628 - Element oznaczony numerem 1, to łącznik
 • Pytanie nr 2629 - Na rysunku przedstawiono sieć typu
 • Pytanie nr 2630 - Rozpiętość przęsła linii napowietrznej, to odległość pozioma między
 • Pytanie nr 2631 - W układzie jak na rysunku zmierzono rezystancję izolacji pomiędzy poszczególnymi żyłami kabla, ot...
 • Pytanie nr 2632 - Fragment instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego oznaczony literą X to
 • Pytanie nr 2633 - Na tabliczce znamionowej jednego z podzespołów prostownika sterowanego podany jest parametr Yy0. ...
 • Pytanie nr 2634 - Element oznaczony numerem X, to
 • Pytanie nr 2635 - Słup numer 2 na przedstawionym schemacie to słup
 • Pytanie nr 2636 - Wskaż prawidłową kolejność czynności załączania układu przedstawionego na rysunku
 • Pytanie nr 2637 - W układzie przedstawionym na rysunku Ur = 30 V, Uxl = 40 V. Woltomierz dołączony do zacisków 1, 2...
 • Pytanie nr 2638 - Którym mostkiem mierzy się pojemność kondensatora ?
 • Pytanie nr 2639 - Do wykonania fragmentu instalacji elektrycznej zużyto 100 metrów przewodu. 1 metr przewodu kosztu...
 • Pytanie nr 2640 - Wskaż koszt wykonania instalacji elektrycznej, dysponując danymi podanymi w tabeli.
 • Pytanie nr 2641 - Rezystancję izolacji instalacji elektrycznej 230/400V zmierzono induktorowym miernikiem izolacji ...
 • Pytanie nr 2642 - Wymianę nożowych wkładek topikowych bezpieczników przemysłowych (BM) należy wykonywać
 • Pytanie nr 2643 - W instalacji elektrycznej, w której przewidywany prąd zwarciowy Iz = 65 A, do samoczynnego wyłącz...
 • Pytanie nr 2644 - Przewód miedziany ma dopuszczalną gęstość prądu j = 10 A/mm2 . Minimalny przekrój przewodu zasila...
 • Pytanie nr 2645 - Prąd nastawczy przekaźnika termobimetalowego, zabezpieczającego silnik elektryczny o prądzie znam...
 • Pytanie nr 2646 - W układzie przedstawionym na rysunku jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowa...
 • Pytanie nr 2647 - W obwodzie elektrycznym zainstalowano wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie wyzwalającym In = 300 ...
 • Pytanie nr 2648 - Barierki ochronne i pomosty z poręczami, ustawione w miejscu układania kabla w ziemi, zabezpiecza...
 • Pytanie nr 2649 - Do podstawowych środków ochrony indywidualnej montera linii napowietrznej zaliczamy
 • Pytanie nr 2650 - U porażonego prądem elektrycznym stwierdzono, że jest nieprzytomny, oddycha i ma krążenie krwi. U...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ