LOGOWANIE

Kwalifikacja TG4 - STYCZEŃ 2015

(Produkcja wyrobów cukierniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG4 - STYCZEŃ 2015':

- Na podstawie wyników oceny organoleptycznej ustal, jaki surowiec został dostarczony do cukierni. ........
- Za pomocą sprzętu pokazanego na rysunku magazynier może dokonać pomiaru ........
- Z białka jaj i cukru sporządza się ciasto ........
- Na rysunku przedstawiono schemat sporządzania ciasta parzonego. Znakiem zapytania oznaczono czynność ........
- Do wypieku wafli należy zastosować ........
- Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej składanie tortów może być wykonywane przez osoby, które mają ........
- Sprzęt pokazany na rysunku służy do ........
- Krytycznym Punktem Kontrolnym, który ma decydujący wpływ na jakość zdrowotną lodów, jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: