LOGOWANIE

Kwalifikacja AU68 - WRZESIEŃ 2014

(Obsługa klienta w jednostkach administracji)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU68 - WRZESIEŃ 2014':

- Do zadań własnych powiatu należą sprawy ........
- W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się ........
- Nie jest prawnie wiążące ........
- W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi ........
- Na postanowienie organu administracji o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia ugody służy ........
- Postępowanie egzekucyjne w administracji wszczyna się na wniosek ........
- Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego nie jest ........
- Decyzja administracyjna jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: