LOGOWANIE

Kwalifikacja ELE1 + ELE2 - WRZESIEŃ 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELE1 + ELE2 - WRZESIEŃ 2014':

- Przed przystąpieniem do wykonywania prac konserwacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy przede wszystkim ........
- Elektronarzędzia stosowane przy montażu oraz konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych powinny mieć klasę ochronności ........
- Na schemacie przedstawiono układ połączeń elektrycznych maszyny prądu stałego o wzbudzeniu ........
- Na schemacie przedstawiono rozruch silnika indukcyjnego metodą ........
- Zabezpieczeniem zwarciowym silnika jest ........
- Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce z polwinitu, o jednodrutowych żyłach miedzianych, okrągły oznacza się symbolem literowym ........
- Odłącznik przeznaczony jest do ........
- Stopień ochrony IP58 charakteryzuje obudowę ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: