LOGOWANIE

Kwalifikacja M17 - WRZESIEŃ 2014

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M17 - WRZESIEŃ 2014':

- Na rysunku przedstawiono przekładnię zębatą stożkową o zębach ........
- Montaż połączenia kołkowego w przedstawionym na rysunku dziurkaczu należy przeprowadzić według zasady ........
- Do montażu długiej tulejki w korpusie maszyny lub urządzenia należy zastosować ........
- Technologiczne ustalenie i zamocowanie przedmiotu obrabianego przedstawiono na rysunku oznaczonym literą ........
- Podczas montażu przekładni zębatych stopniowych osie wałów, na których są osadzone koła zębate walcowe, muszą być względem siebie ........
- Aby wykonać gwint metryczny wewnętrzny należy użyć gwintowników w kolejności ........
- W celu przetransportowania maszyny do wykonania remontu generalnego należy ją umieść na ........
- Po zakończeniu pracy pracownik nie jest zobowiązany ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.17-X-14.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: