LOGOWANIE

Kwalifikacja TG4 - WRZESIEŃ 2014

(Produkcja wyrobów cukierniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG4 - WRZESIEŃ 2014':

- Wskaż wyróżnik jakościowy dla tekstury produktu. ........
- Najkrótszy okres przydatności do spożycia ma krem ........
- Do wyprodukowania 1000 kg sezamków potrzeba 280 kg cukru. Na ile dni produkcji wystarczy 840 kg cukru, jeżeli dzienna produkcja sezamków wynosi 1,5 tony? ........
- Na podstawie danych zawartych w normatywie oblicz, ile cukru potrzeba do wykonania 2 kg pomady wodnej. ........
- Do produkcji której grupy ciast nie należy używać cukru? ........
- Białko do produkcji ciasta beżowego należy ........
- Do dekoracji powierzchni masy serowej w serniku krakowskim należy wykorzystać ........
- Sorbety owocowe należy przechowywać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: