LOGOWANIE

Kwalifikacja Z19 - STYCZEŃ 2016

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z19 - STYCZEŃ 2016':

- Iecoris aselli oleum otrzymywany jest zgodnie z FP X ........
- Sporządzając syrop prosty, po rozpuszczeniu sacharozy w wodzie, doprowadzeniu roztworu do wrzenia i uzupełnieniu gorącą wodą, technik farmaceutyczny powinien powstały syrop ........
- Oblicz stężenie kwasu salicylowego w leku sporządzonym według zamieszczonej recepty, jeżeli stężenie kwasu salicylowego w spirytusie salicylowym wynosi 2%. ........
- Sporządzając lek według danej recepty należy ........
- Wewnętrzną powierzchnię komory laminarnej do pracy w warunkach aseptycznych należy przetrzeć środkiem dezynfekującym ........
- W warunkach aseptycznych należy sporządzić ........
- Lejek z warstwą ze szkła spiekanego (Schotta) używany jest do ........
- Oblicz stężenie procentowe roztworu zawierającego 0,56 g substancji w 140,0 g roztworu. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.19-X-16.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: