LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 29511 - Iecoris aselli oleum otrzymywany jest zgodnie z FP X
 • Pytanie nr 29512 - Glicerolu monostearynian w technologii sporządzania maści pełni rolę
 • Pytanie nr 29513 - Postacią leku, którą sporządzi technik farmaceutyczny zgodnie z zamieszczoną receptą, jest
 • Pytanie nr 29514 - Sporządzając syrop prosty, po rozpuszczeniu sacharozy w wodzie, doprowadzeniu roztworu do wrzenia...
 • Pytanie nr 29515 - Użyty w zamieszczonej recepcie zapis Ethanoli 70° oznacza, że
 • Pytanie nr 29516 - Który rodzaj niezgodności wystąpi w leku sporządzonym według zamieszczonej recepty?
 • Pytanie nr 29517 - Oblicz stężenie kwasu salicylowego w leku sporządzonym według zamieszczonej recepty, jeżeli stęże...
 • Pytanie nr 29518 - Sporządzając lek według danej recepty, należy jod rozpuścić
 • Pytanie nr 29519 - Aby sporządzić maść zgodnie z zamieszczoną receptą, w pierwszej kolejności należy
 • Pytanie nr 29520 - Sporządzając lek według danej recepty należy
 • Pytanie nr 29521 - Wskaż opakowanie i sygnaturę które należy przygotować do leku sporządzonego według przepisu farma...
 • Pytanie nr 29522 - Wskaż właściwą kolejność czynności w procesie granulacji klasycznej na mokro.
 • Pytanie nr 29523 - Wewnętrzną powierzchnię komory laminarnej do pracy w warunkach aseptycznych należy przetrzeć środ...
 • Pytanie nr 29524 - Które z podanych postaci leku sporządza się w aptece?
 • Pytanie nr 29525 - Który z podanych leków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może być sporządzony przez techn...
 • Pytanie nr 29526 - W warunkach aseptycznych należy sporządzić
 • Pytanie nr 29527 - Które urządzenie służy do mierzenia współczynnika załamania światła?
 • Pytanie nr 29528 - Przy oznaczaniu wskaźnika goryczy zgodnie z FP X, jako wzorzec stosuje się roztwór porównawczy
 • Pytanie nr 29529 - Lejek z warstwą ze szkła spiekanego (Schotta) używany jest do
 • Pytanie nr 29530 - Dermatol (Dermatolum) to produkt leczniczy zawierający
 • Pytanie nr 29531 - Aby umożliwić trwałe rozproszenie roztworu wodnego w podłożu, podczas sporządzania leku według da...
 • Pytanie nr 29532 - Oblicz stężenie procentowe roztworu zawierającego 0,56 g substancji w 140,0 g roztworu.
 • Pytanie nr 29533 - W jakim zakresie temperatur, zgodnie z FP X należy przechowywać lek, jeżeli na opakowaniu zapisan...
 • Pytanie nr 29534 - W kapsułkach skrobiowych nie należy wydawać proszków zawierających substancje
 • Pytanie nr 29535 - Nipagina A jest nazwą synonimową parahydroksybenzoesanu
 • Pytanie nr 29536 - Połączenie leku z albuminami osocza powoduje, że lek
 • Pytanie nr 29537 - Zmniejszenie efektu działania leku, które występuje w ciągu krótkiego czasu od rozpoczęcia jego s...
 • Pytanie nr 29538 - W leczeniu hipercholesterolemii stosuje się
 • Pytanie nr 29539 - Selegilina jest inhibitorem
 • Pytanie nr 29540 - Równoczesne stosowanie amoksycyliny i doksycykliny może zmniejszyć działanie amoksycyliny, poniew...
 • Pytanie nr 29541 - Która z danych postaci leku spełnia wymaganie jałowości?
 • Pytanie nr 29542 - Surowcem do produkcji opatrunku gipsowego jest
 • Pytanie nr 29543 - Limit ceny leku oznacza
 • Pytanie nr 29544 - W aptece upłynął termin ważności dla danego leku. W związku z tym przeterminowany lek należy
 • Pytanie nr 29545 - Który z produktów leczniczych powinien być przechowywany w lodówce?
 • Pytanie nr 29546 - Która z danych postaci leku ocenionych wizualnie, pomimo aktualnego terminu ważności, nie nadaje ...
 • Pytanie nr 29547 - Maksymalna ilość kropli do oczu sporządzana w aptece, w ramach jednej opłaty ryczałtowej nie powi...
 • Pytanie nr 29548 - Lekarz wystawiający receptę dla siebie ma prawo, w części recepty przeznaczonej na wpisanie danyc...
 • Pytanie nr 29549 - Ile wynosi maksymalna dawka jednorazowa fenobarbitalu dla 3-letniego dziecka, obliczona wg wzoru ...
 • Pytanie nr 29550 - Technik farmaceutyczny wydając lek, zawierający w swoim składzie ziele dziurawca, powinien poinfo...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ