LOGOWANIE

Kwalifikacja MG17 - CZERWIEC 2014

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG17 - CZERWIEC 2014':

- Łącznik, w którym wykonane są współosiowo dwa otwory, w jednym gwint prawy, a w drugim gwint lewy to ........
- Montaż metodą kompensacji polega na tym, że ........
- Przyrząd do pomiaru powierzchni zewnętrznych metodą porównawczą z czujnikiem zegarowym lub elektronicznym to ........
- Korozja elektrochemiczna zachodzi pod wpływem ........
- Montaż łożysk na czopach należy przeprowadzić zgodnie z pasowaniem ........
- Regulację i przerywanie wypływu smaru oraz kontrolę wzrokową umożliwia smarownica ........
- Do elementów zamocowujących nie należą ........
- Prostopadłości czołowej powierzchni oporowej wału nie można sprawdzić ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: