LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 30311 - Przekładnia mechaniczna kątowa, charakteryzuje się przesunięciem osi zębnika w stosunku do osi ko...
 • Pytanie nr 30312 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 30313 - Na rysunku przedstawiono sprzęgło
 • Pytanie nr 30314 - Na rysunku przedstawiono łożysko
 • Pytanie nr 30315 - Łącznik, w którym wykonane są współosiowo dwa otwory, w jednym gwint prawy, a w drugim gwint lewy...
 • Pytanie nr 30316 - Wariatory są to przekładnie
 • Pytanie nr 30317 - Olej w pompie zębatej przetłaczany jest między uzębieniami
 • Pytanie nr 30318 - Ruch roboczy łopatek w pompie łopatkowej, to ruch
 • Pytanie nr 30319 - Uszczelnienie labiryntowe należy do grupy uszczelnień
 • Pytanie nr 30320 - Montaż metodą kompensacji polega na tym, że
 • Pytanie nr 30321 - Do ustalania pierścienia wewnętrznego łożyska na wale można użyć
 • Pytanie nr 30322 - Do zabezpieczenia połączenia gwintowego przed samoodkręceniem nie stosuje się
 • Pytanie nr 30323 - Zamontowany na kole pasowym pasek klinowy
 • Pytanie nr 30324 - Aby sprawdzić prostopadłość czoła tulei do osi otworu należy zastosować
 • Pytanie nr 30325 - Przyrząd do pomiaru powierzchni zewnętrznych metodą porównawczą z czujnikiem zegarowym lub elektr...
 • Pytanie nr 30326 - Zdolność maszyny do zachowania w określonym czasie wymaganych właściwości umożliwiających prawidł...
 • Pytanie nr 30327 - Pitting jest to
 • Pytanie nr 30328 - Określanie stanu technicznego maszyn bez jej demontażu to
 • Pytanie nr 30329 - Zjawisko niszczenia pomp i turbin wodnych na skutek obniżenia się ciśnienia cieczy wewnątrz przew...
 • Pytanie nr 30330 - Korozja elektrochemiczna zachodzi pod wpływem
 • Pytanie nr 30331 - Niewyważone części maszyn i urządzeń, obracające się z dużymi prędkościami, powodują
 • Pytanie nr 30332 - Jeżeli po sprawdzeniu prawidłowości montażu łożyska ślizgowego (zachowaniu właściwych luzów pomię...
 • Pytanie nr 30333 - Dostrzegalne wzrokowo uszkodzenia koszyczków łożyska tocznego nie może być spowodowane
 • Pytanie nr 30334 - Wpust w połączeniach przesuwnych powinien być osadzony w rowku wałka z
 • Pytanie nr 30335 - Montaż łożysk na czopach należy przeprowadzić zgodnie z pasowaniem
 • Pytanie nr 30336 - Na rysunku przedstawiono nakrętkę
 • Pytanie nr 30337 - Element wału, oznaczony na przedstawionym rysunku numerem 3, to
 • Pytanie nr 30338 - Sprzęgła, w których przekazywanie momentu napędowego następuje w wyniku działania sił tarcia, naz...
 • Pytanie nr 30339 - Jaki mechanizm napędowy suwaka zastosowano na przedstawionym schemacie kinematycznym strugarki?
 • Pytanie nr 30340 - Regulację i przerywanie wypływu smaru oraz kontrolę wzrokową umożliwia smarownica
 • Pytanie nr 30341 - Do zamocowania wiertła Ø24 z chwytem stożkowym Morse'a nr 3 we wrzecionie wiertarki z gniazdem z ...
 • Pytanie nr 30342 - Aby nie przekroczyć dopuszczalnej wartości momentu dokręcenia nakrętki należy zastosować klucz
 • Pytanie nr 30343 - Suwmiarką z noniuszem przedstawionym na rysunku można dokonywać pomiarów z dokładnością
 • Pytanie nr 30344 - Kąt wierzchołkowy wiertła do stali i żeliwa wynosi
 • Pytanie nr 30345 - Do elementów zamocowujących nie należą
 • Pytanie nr 30346 - Sprawdzenia płaskości powierzchni dokonuje się za pomocą
 • Pytanie nr 30347 - Maksymalny błąd pomiaru średnicy wałka o wymiarze Ø150 suwmiarką mierząca z dokładnością 0,05 mm ...
 • Pytanie nr 30348 - Do sprawdzania luzów i odchyłek płaskości powierzchni stosuje się
 • Pytanie nr 30349 - W przypadku, gdy powierzchnia połączenia nitowego powinna być gładka, stosuje się nity z łbem
 • Pytanie nr 30350 - Prostopadłości czołowej powierzchni oporowej wału nie można sprawdzić

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ