LOGOWANIE

Kwalifikacja R3 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R3 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Optymalny termin sadzenia ziemniaków przypada wtedy, gdy temperatura gleby na głębokości 10 cm wynosi ........
- Oblicz, ile kg N mogą pobrać rośliny w pierwszym roku po zastosowaniu obornika w dawce 30 t/ha, jeżeli zawartość azotu w oborniku wynosi 0,45% oraz wykorzystanie azotu jest równe 30%. ........
- W którym przykładzie konieczne jest wykonanie siewu połową szerokości siewnika podczas pierwszego przejazdu, aby uzyskać rozstaw ścieżek technologicznych na podaną szerokość? ........
- Przedstawiona na rysunku zgorzel liści sercowych buraka, jest objawem ........
- Rysunek przedstawia ........
- Jeżeli orkę siewną wykonuje się w bardzo krótkim czasie przed siewem żyta ozimego, w takiej sytuacji pług należy zagregatować ........
- Wysokość koszenia w kosiarkach rotacyjnych zawieszanych dolnonapędowych, reguluje się ........
- Na zdjęciu przedstawiono krowę rasy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: R.03-X-13.10


Test jest przeznaczony dla zawodów: